Moment balanssızlık

İki düzlemdeki balanssızlık (burada ok sembolü ile gösterilmiştir) yaklaşık aynı değere sahip, ancak açısal konumları itibariyle yaklaşık 180º zıt konumda olabilir. Bu balanssızlık dağılımının, rotorun serbest dönüşle durması beklenerek saptanması mümkün değildir çünkü rotor artık (statik balanssızlıkta olduğu gibi) hep aynı pozisyonda durmaz. Dönmekte olan rotor dönme eksenine dik doğrultuda bir salgı yapar çünkü iki düzlemde karşılıklı balanssızlıklar bir moment oluşturur. Bunun durum moment balanssızlık olarak adlandırılır.

Moment balanssızlığı düzeltmek için her iki balans düzleminde 180º karşılıklı açılarda yerleştirilecek iki eşit büyüklükte düzeltme ağırlığı gereklidir. Moment balanssızlıkları özellikle ince uzun ve silindirik rotorlarda gözlenir ve hassas bir şekilde düzeltilmesi çok önemlidir. Bu tip rotorlar genellikle yatay balans makinesinde balanslanabilir.